DOBAR POGLED

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni