Logotip – Tipografsko rešenje za logo dizajnerskog problema koje se sastoji od jedinstvenih formi slova.

Razlika između logotipa i logo oznake je što je logotip tipografski (slovni) i usredsređen je na ime kompanije ili inicijale, dok je logo oznaka (logomark) usredsređena na simboličke slike ili ikone. Opšti pojam logo odnosi se na sve – i na logotipe i na logo oznake.