SONS d.o.o.

Adresa:
Trg Komenskog 6, 21000 Novi Sad

Telefon:
381 21 4750 120

Telefon & fax:
381 21 453 080

Mobilni telefon:
381 65 4750 120

Žiro račun kod ProCredit banke:
220-117727-88

PIB:
100723911

Matični broj:
08666580

E-mail:
info@sons.rs

SONS D.O.O. NEMA REGISTROVANE
MALOPRODAJNE OBJEKTE.