Isporučili smo reklamne, dvoslovne maske za mlade džudiste iz Ljubljane.