Feler – greška. Može biti u materijalu ili na samom artiklu, prilikom šivenja. Svaki artikal sa greškom, po pravilu se uklanja iz prodaje ili se smanjuje cena artikla u odnosu na veličinu greške.