Ajnc, čuvenog, Đoletovog, Bože zvanog Pub i Black Jack nisu iste igre

Iako mnogi smatraju da je stara Austrougarska igra Ajnc isto što i današnja popularna kockarska igra Black Jack (Blek Džek), one u stvari imaju vrlo malo zajedničkog.

Sličnost ove dve igre je ta što se uzimanjem dodatnih karata teži postizanju zbira od 21 (AJNC ili BLEK DžEK). U obe igre igrači igraju protiv Bankara (Dealera ili Krupijea), tj. ne igraju jedan protiv drugoga.

U Blek Džeku samo kada dobijete As (Kec) i 10 (ili neku sliku) su Blek Džek tj.kada 21 postignete iz samo dve karte. Ako na bilo koji drugi način dobijete 21 to je samo 21 i ako Delilac (Dealer ili Krupije) dobije Blek Džek, on je „jači“ i pobeđuje tu partiju.

U Ajncu, svaki put kada je ukupan zbir, iz dve ili više karata 21 – to je Ajnc i taj igrač je pobednik tog deljenja.

Svaki igrač može da „stane“ na bilo kojoj vrednosti, a onaj igrač koji ima veći ukupan zbir karata, a manji od 21, je pobednik.

Kada igrač, uzimanjem dodatnih karata, pređe zbir 21 on je u igri Ajnc – TROPA, a u Blek Džeku– OVER i samim tim ispada iz igre za to deljenje i gubi uložene žetone! I tu se svaka dalja sličnost ove dve igre završava…

AJNC

Ajnc, koji se igrao krajem 19. i početkom 20. veka, igrao se kartama Mađaricama. Sa 32 karte u špilu, svaka partija je počinjala novim mešanjem karata, dok se Blek Džek igra sa 2-8 špilova, standardih „francuskih“ karata gde u špilu ima 52 karte.

Druga velika razlika je u tome što vrednosti pojedinih karata u Ajncu i Blek Džeku nisu iste. U Blek Džeku sve slike vrede 10.

U Ajncu, boje nemaju značaja, a brojne vrednosti karata su : Kec 11, Desetka 10, Kralj 4, Dama 3, Žandar 2, a Devetka, Osmica i Sedmica, vrede 9, 8, odnosno 7 bodova, koliko na kojoj i piše. Kec je uvek 11, a kada se dobiju dva keca, to se zove – suvi Ajnc!

Zato često možete čuti kod starijih ljudi izreku:“Došao mu k’o kec na jedanaest!“ Tu izreku ne mogu da razumeju oni koji nisu igrali Ajnc, jer za ove sa Blek Džeka to je čista besmislica, što ćete videti u nastavku, kada budemo objasnili osnovna pravila obe igre.

Ajnc obično igra dva do pet ili šest igrača od kojih jedan „drži“ Banku, on je samim tim i delilac karti. Nakon mešanja karti i sečenja, donja karta se „otvara“ i postavlja se na vrh špila, tako da je svi igrači vide. Kada igra pet igrača uvodi se Šanta (dama tref). Igrač koji dobije Šantu može tu kartu da računa kao 3, 10 ili 11. Igrač koji drži Banku, ulaže koliko želi, ali minimum po 1 žeton za svakog protivnika. Znači, ako ih je u igri ukupno četvoro, minimum bi bila 3 žetona. Pošto dobiju po jednu kartu, najpre se izjašnjava prvi desni igrač od bankara. On može igrati za 1, 2, ili 3 žetona, ali pre nego što dobije drugu kartu. Ako je prvi igrač dobio i uzeo sve iz Banke, onda on postaje Bankar, a sve karte se mešaju ponovo i sledi nova igra. Ostala dvojica se i ne pitaju niti igraju sa svojim kartama. Ako prvi igrač igra i izgubi, njegov gubitak ide u Banku, pa je sada u Banci veći broj žetona. Izjašnjava se drugi, a on sada može takođe igrati za sve što se na stolu nalazi. Postupak je isti i nadalje. Ako Bankar odigra sa svima, a u Banci ima žetona, on deli poovo, i u Banku ne uplaćuje više ništa. Kada u toku igra neko od igrača dobije zbir 14, on može da ga pokaže ostalim igračima, odbaciju te karte i dobija dve nove s kojima nastavlja igru. Kada Bankar, kao prvu kartu, dobije Kralja ili Sedmicu, on ima prava da odbaci tu kartu I uzme novu. Delilac jedini nema prava da odbaci I menja karte ako dobije zbir 14.

Kada Bankar može da “povuče” Banku, tj.osvojen novac ili žetone?

Kada u Banci ima duplo više para ili žetona nego na početku partije, Delilac treba, kao svoju prvu kartu, da povuče Kralja ili sedmicu i on tada može ali ne mora da “povuče” kompletan osvojen iznos.

 

Black Jack

Poznata je kao jedna od malobrojnih igra na sreću protiv kuće u kojima igrač može steći statističku prednost nad kockarnicom.

Vrednosti karata u Black Jacku su sledeće: As je 11, a ako je zbir karata sa Kecom veći od 21 onda se on računa kao 1. Na primer, dobijete Keca i peticu, to je šesnaest, dođe devetka, sada imate petnaest.

Sve slike i desetke vrede 10, dok ostale karte vrede onoliko koliko piše na njima, 2-9.

Igrači sede s jedne strane stola dok je sa druge Dealer (Diler). Diler meša karte, 2-8 špilova, od kojih svaki špil sadrži po 52 karte. Po završetku mešanja, jedan od igrača, posebnom kartom koja nije iz špila i drugačije je boje, seče veliki špil, a Diler karte postavlja u specijalnu napravu “cipela” (card dealer shoe) iz koje se “izvlače” karte.

Igrači prvo ulažu svoje žetone za tu igru i tek onda Delilac svakom igraču dodeljuje po jednu kartu, koju otvori da svi vide i na kraju daje jednu kartu sebi. Zatim Delilac jednom po jednom igraču dodaje drugu kartu, takođe okrenute tako da ih svi vide, dok sebi drugu kartu okreće na dole, da je on i igrači ne vide. Zatim se obraća prvom igraču tako što izgovara naglas sabran iznos koji je igrač ostvario. Igrači nemaju prava da dodiruju karte! Kada želi novu kartu igrač kaže “hit”, “draw” ili “još” (kod nas) i kada je igrač zadovoljan iznosom zbira ipred sebe on kaže “dosta”, “stop” ili “stand”. Igrač koji dobije prve dve iste karte može da kaže “split” i da uloži još toliko žetona, zatim se igra nastavlja na svaku kartu posebno.

Najvažnije pravilo Blek Džeka je to što svaki igrač može da stane na bilo koji zbir svojih karti, dok Delilac mora da vuče kartu kada mu je zbir manji od 17 i MORA da stane ako mu je zbir karata 17 i veći. Kada je diler “over” tj. premaši zbir 21, on isplaćuje sve igrače koji su ostali u igri bez obzira koji su zbir postigli. Takođe, kada Delilac ostvari neki zbir između 17 i 21 onda sa svaki igračom, koji je ostao u igri, vrši obračun. Kada su im zbirovi jednaki, nikom ništa, kada je Dealerov zbir karata veći, on nosi, a kada je njegov zbir manji onda isplaćuje igrača koji ima bolji skor.

U novije vreme postoje nove varijacije na igru Black Jack, tako da u kockarnicama Las Vegasa i drugim poznatim kockarnicama širom Sveta možete da igrate Spanish 21, igru koja daje veće mogućnosti za igrače kao što su npr. : Igrač koji ostvari 21 je uvek dobitnik, ne mora da čeka Dealera i njegovih eventualnih 21, zatim postizanje 21 sa 3 karte (6-7-8) isplaćuje se x2, postizanje skora 21 sa pet ili sedam karata isplata se duplira ili čak utrostručava, a ako dobijete tri sedmice isplata ide x3 itd.

Autor: SONS

Članak je autorsko delo i kao takav ne može se neovlašćeno kopirati i dalje distribuirati.