Diolen–  je materijal koji po sastavu predstavlja kombinaciju pamuka i poliestera. U zavisnosti od vrste tkanine, pamuk i poliester mogu biti u različitom odnosu.