CMYK  – Četiri procesne boje koje se koriste u štampi da stvore iluziju punog spektra. Cijan, magenta, žuta i ključna crna boja štampaju se preklapanjem štamparskih tačaka da bi se stekao utisak o hiljadama različitih boja. Ovaj model se koristi kod štampe.

Drugi model boja koji se dobija aditvnim mešanjem boja je RGB.