Autorska prava – Fotografije ili ilustracije koje se nalaze na lageru se pojedinačno daju na licenciranu upotrebu ali se ne prodaju. Dizajner može da koristi licenciranu sliku u određenom periodu, na određenoj količini štampanih materijala i u određenoj veličini. Kuće koje prodaju ovakve fotografija, fotografu ili ilustratoru moraju da plate određenu taksu svaki put kada se slika upotrebi, ali oni zadržavaju neograničeno pravo da sliku iznova reprodukuju i prodaju.