Acetatna vlakna su vlakna koja se proizvode od celuloze na bazi pamuka ili drveta sa acetat anhidridom (lat. acetic anhydride), katalizatorima i acetonom. Vlakna acetata se lako recikliraju.

Karakteristike acetata su:

  • Omogućuje koži da diše,
  • Luksuznog je izgleda,
  • Brzo se suši,
  • Otporan je na gužvanje i skupljanje,
  • Može biti čvrst ili mekan u zavisnosti od namene,
  • Jeftina proizvodnja i namenjen je širokoj potrošnji.

Acetatna vlakna tvore sjajni materijal sličan svili, koji se upotrebljava kao postava u kaputima, jaknama itd. Triacetatna vlakna daju materijal koji je kvalitetniji i čvršći od materijala načinjenog od acetatnih vlakana.